อุปกรณ์ทางการเกษตร มีกี่ประเภท แบ่งได้จากอะไร 1000maidee บทความ

อุปกรณ์ทางการเกษตร มีกี่ประเภท แบ่งได้จากอะไร

อุปกรณ์ทางการเกษตร มีกี่ประเภท แบ่งได้จากอะไร

        อุปกรณ์ทางการเกษตร ( Agricultural equipment ) มีหลากชนิด เช่น พร้า จอบ เสียม กรรไกร บัวรดน้ำ บุ๋งกี๋ ส้อม คราด ช้อนปลูก รวมไปถึง รถแทรกเตอร์ หรือกังหันน้ำ กังหันลม ฯลฯ ตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นเล็กถึงอุปกรณ์ชิ้นใหญ่เลยทีเดียว เพียงแค่อุปกรณ์นั้น ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยทุ่นแรง ก็เรียกได้ว่า อุปกรณ์ทางการเกษตรแล้วล่ะ แต่จะสามารถแบ่งประเภทยังไง เราไปดูกันเลยค่ะ

 เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ทางการเกษตร ที่แบ่งจากแรงงาน

 • แรงงานคน: อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการเกษตร ที่เราจะต้องใช้มือ ใช้แรงในการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น จอบ เสียม พลั่ว เป็นต้น
 • แรงงานสัตว์: เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการเกษตร ที่เราจะต้องอาศัย แรงงานสัตว์ในการปฏิบัติงาน ในสมัยก่อนจะเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเช่น การใช้ไวไถนา เป็นต้น
 • แรงงานจากเครื่องยนต์: เป็นเครื่องมือที่ใช้ทุนแรงและสะดวกสบายที่สุด เพราะอาศัยการทำงานของเครื่องยนต์ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ รถไถ เป็นต้น
 • แรงงานจากธรรมชาติ: เป็นเครื่องมือที่อาศัยพลังงานจากธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น พลังงานจากลม จากน้ำ เป็นต้น
 • แรงงานไฟฟ้า: เป็นเครื่องมือที่อาศัยพลังงานจากไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องปั้มน้ำ มอเตอร์ เครื่องสีข้าว เครื่องนวด เป็นต้น

แบ่งตามประเภทการใช้งาน

เครื่องมือเกษตรที่ใช้งานกับพืช และเครื่องมือเกษตรที่ใช้งานกับดิน

 • เครื่องมือเกษตรที่ใช้งานกับพืช เป็นอุปกรณ์ทุกอย่าง ที่ช่วยในการปลูก ขยายพันธุ์พืช และการบำรุง ยกตัวอย่างเช่น มีด (มีดเล็ก กรรไกรตัดกิ่ง มีดพร้า) , บัวรดน้ำ , กรรไกรตัดหญ้า , เลื่อยสำหรับเลื่อยกิ่งไม้ , ถังน้ำ เป็นต้น เพื่อความปลอดควรจะระมัดระวัง ในขณะใช้งาน และจะต้องหมั่นเช็ดล้าง ทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
 • เครื่องมือเกษตรที่ใช้งานกับดิน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้งานที่เกี่ยวกับดิน ยกตัวอย่างเช่น ช้อนปลูก พลั่ว คราด เสียม จอบ เป็นต้น ก่อนการใช้งานเราจะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และยังต้องใช้งานให้ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องเช็ด ล้าง ทำความสะอาด ทาน้ำมัน เพื่อป้องกันสนิมอีกด้วย

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรสามารถแบ่งประเภทได้จากหลายปัจจัย เช่น แรงงานหรือการใช้พลังงาน ในการทำเกษตรต่าง ๆ  และแบ่งได้จากประเภทของการใช้งานได้แก่ การใช้งานกับพืช และ การใช้งานกับดิน ทั้งนี้อุปกรณ์ควรจะใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวอุปกรณ์เองหรือต่อผู้ใช้งาน และทุกครั้งหลังการใช้ควรเช็ดล้าง ทำความสะอาด ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเก็บเข้าห้องเก็บของหรือที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสะดวกแก่การใช้งานในครั้งถัดไปนั่นเองค่ะ

สาระพันธุ์ไม้ 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ทางการเกษตร 1000maidee บทความ

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ อุปกรณ์ทางการเกษตร

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ อุปกรณ์ทางการเกษตร 

อุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร เป็นเครื่องทุ่นแรงของชาวสวนอย่างเรา ๆ การดูแลรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งานก็สำคัญเช่นกัน เพราะเราคงไม่ต้องการให้มันสูญหาย จากการเก็บไม่เป็นที่ หรือผุพังเพราะไม่ได้ทำความสะอาด อุปกรณ์ทางการเกษตรมีหลายชนิด และจะมีข้อควรปฏิบัติหลังการใช้อย่างไรบ้างเราไปดูกันเลย

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ อุปกรณ์ทางการเกษตร

ทำไมเราจะต้องดูแลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการเกษตร ? เพราะถ้าหากเราปล่อยทิ้งไว้ โดยที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ ทำให้เครื่องมือเสียหายจากสนิม หรือเราคงไม่อยากซื้ออุปกรณ์ใหม่เพียงเพราะหาเครื่องมือชิ้นเก่าไม่เจอใช่มั้ยล่ะ ทั้งนี้การดูแลเครื่องมืออยู่เสมอยังช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีกด้วยนะ

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์ทางการเกษตร

 • จัดหาพื้นที่สำหรับไว้เครื่องมือ โดยเราจะต้องจัดหาห้อง หรือ สถานที่ในการจัดเก็บเครื่องมือทางการเกษตรทั้งหมดไว้ด้วยกัน แบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน และเพื่อความปลอดภัย จะต้องไว้ในที่ที่ห่างไกลจากเด็ก ๆ ในบ้านด้วย

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ อุปกรณ์ทางการเกษตร

 • แยกอุปกรณ์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ การแยกอุปกรณ์ชิ้นเล็ก หรือ ชิ้นใหญ่เข้าด้วยกัน และเก็บให้เป็นที่เป็นทาง ทำให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ทั้งที่ยังทำให้สะดวกแก่การหยิบจับไปใช้งานอย่างทันท่วงทีอีกต่างหาก
 • อุปกรณ์เยอะจนจำไม่หมด หาสมุดมาช่วยจดได้ การบันทึกลงในสมุดว่าอุปกรณ์ที่เรามี มีอะไรบ้าง ทำให้ทราบว่ามีอะไรขาดหายไปหรือไม่

 • ซ่อมเมื่อพัง เป็นวิธีที่ช่วยดูแลให้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม และที่สำคัญถ้าหากเรายังไม่มีเวลาซ่อมแซม ให้เราแยกอุปกรณ์หรือเครื่องมือชิ้นนั้นไว้ต่างหากนะคะ เพื่อไม่ให้หลงหยิบมาใช้งานนั่นเอง
 • ดูแลหลังการใช้งาน อุปกรณ์ทุก ๆ อย่างถ้าหากเราใช้งานไปแล้วก็จะต้องทำความสะอาดหลังการใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการถนอม รักษา เครื่องมือเหล่านั้น

 • ป้องกันสนิม อุปกรณ์และเครื่องมือมีทั้งแบบเหล็กและอะลูมีเนียม ในขณะที่เราใช้งานก็จะต้องโดนน้ำ หรือโดนคราบต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดสนิมได้ ดังนั้นวิธีการดูแลหลังการใช้งาน คือจะต้องนำมาเช็ดทำความสะอาดให้คราบเหล่านั้นหมดไป และถ้าหากเป็นอะลูมีเนียมก็ให้นำน้ำมันมาทาซ้ำอีกด้วย

การเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรหลังจากที่เราเลิกใช้งาน ช่วยให้คงอายุของเครื่องมือนั้น ๆ และยังช่วยให้สะดวกแก่การหยิบจับ นำไปใช้งานได้อย่างทันท่วงที ไม่เพียงเท่านี้ การที่เราดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใช้งานได้อ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตก็จะดีตามมาค่ะ

วิธีดูแลต้นไม้

เครื่องจักรอุปกรณ์ ทางการเกษตร สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

เครื่องจักรอุปกรณ์ ทางการเกษตร สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

เครื่องจักรอุปกรณ์ ทางการเกษตร สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

        อุปกรณ์ทางการเกษตร อย่างเครื่องจักร เป็นตัวช่วยสำคัญในการทำเกษตรยุคปัจจุบัน เพราะทำให้มีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายขึ้น ผลตอบแทนดีขึ้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว ลดการใช้แรงงานคน ปัจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลง เพราะมีการพัฒนารุ่นใหม่ ๆ ออกมาเรื่อย ๆ เครื่องจักรช่วยประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากอีกด้วย

เครื่องจักรอุปกรณ์ ทางการเกษตร สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางเกษตรกรในประเทศ และต่างประเทศ เป็นเครื่องมือเกษตรที่ถูกผลิตขึ้นด้วยชิ้นส่วนหลายส่วน เข้าด้วยกัน พร้อมกับสร้างระบบเครื่องยนต์ช่วยในการทำงานและเคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องจักรกลเกษตรมีหลายชนิด แบ่งออกตามลักษณะการทำงาน เป็น 5 กลุ่ม คือ

 • เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดิน ยกตัวอย่างเช่น รถแทรกเตอร์ รถไถ ควายเหล็ก
 • เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกพืช ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหยอดข้าวแห้ง เครื่องปลูกข้าว 4 แถว เครื่องสูบน้ำ เครื่องฉีดยา เครื่องหว่าน เป็นต้น
 • เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดูแลพืช ยกตัวอย่างเช่น เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องพ่นสารเคมี เครื่องกำจัดวัชพืชและถากหญ้า เป็นต้น
 • เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ยกตัวอย่างเช่น รถเกี่ยวข้าว เครื่องนวดข้าว เครื่องแยกข้าว เครื่องสีแป้ง รถขุดมัน เครื่องเกี่ยวอ้อย เป็นต้น
 • เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพืช ยกตัวอย่างเช่น เครื่องลดความชื้นแบบกระบะ เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน เครื่องลดความชื้นแบบคอลัมน์  เครื่องลดความชื้นแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า   เครื่องลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์-เบค เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องจักร มีดังต่อไปนี้

 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรประหยัดระยะเวลาในการทำงาน ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว ทันต่อช่วงเวลาที่ต้องการหรือของการเพาะปลูกที่มีจำกัด
 • เมื่อมีเครื่องจักรก็สามารถใช้แรงงานเครื่องจักร ลดปัญหาคนไม่เพียงพอ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานคน
 • ช่วยให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น
 • ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ละเอียด ประณีต ยิ่งขึ้น เช่น ขั้นตอนการปลูก ขั้นตอนการกำจัดวัชพืช ขั้นตอนใส่ปุ๋ย ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการนวด ทำให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นต้น
 • เพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น เพราะเครื่องจักรช่วยในการลดความสูญเสีย ผลิตผลในช่วงการเก็บเกี่ยวและการนวด
 • ช่วยให้เกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการใช้แรงงานคน เพราะ เครื่องจักรเป็นตัวช่วยในการเก็บผลผลิตช่วยเก็บผลผลิตได้เยอะยิ่งขึ้น ประหยัดค่าแรง ลดต้นทุน

เครื่องจักรทางการเกษตรเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์เกษตรกร ได้อย่างดี เครื่องจักรที่ส่วนใหญ่เป็นที่นิยม ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถตัดอ้อย รถไถ รถเกี่ยวข้าว เป็นต้น  ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้ ช่วยในการจัดการงานสวนได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทั้งช่วยลดปัญหาเรื่องการหาคน อีกทั้งยังมีระบบการทำงานที่ประณีต ละเอียดช่วยให้เก็บผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้แก่ชาวไร่ชาวสวนอีกด้วย

วิธีดูแลต้นไม้