ประเภทของปุ๋ย สิ่งที่ช่วยทดแทนสารอาหารธรรมชาติที่สำคัญ 1000maideeบทความ

ประเภทของปุ๋ย สิ่งที่ช่วยทดแทนสารอาหารธรรมชาติที่สำคัญ

ประเภทของปุ๋ย สิ่งที่ช่วยทดแทนสารอาหารธรรมชาติที่สำคัญ

        เมื่อพืชดูดซึมแร่ธาตุในดินไปใช้ ทำให้สารอาหารในดินลดน้อยลงไป ปุ๋ยจึงเป็นสิ่งที่ช่วยทดแทนสารอาหารที่ธรรมชาติมีไม่พอ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช ให้พืชเจริญเติบโตได้ดี มีผลผลิต สมบูรณ์ และยังถูกผลิตออกมาใช้งานแตกต่างกันออกไป ตามแต่ละประเภท ประเภทของปุ๋ย มีดังนี้

ปุ๋ยที่ผลิตด้วยการใช้เปลี่ยนสภาพของวัสดุมาเป็นปุ๋ย

 • ปุ๋ยอนินทรีย์ เกิดจากการเปลี่ยนสภาพ โดยสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภทคือ ปุ๋ยอนินทรีย์สังเคราะห์(มีสารอนินทรีย์) และปุ๋ยอนินทรีย์ธรรมชาติ (เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) เช่น  ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต เป็นต้น
 •  ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากกระบวนการทางธรรมชาติ การหมัก บด จากพืชหรือสารอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก
 • ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นปุ๋ยที่ถูกผลิตด้วยกระบวนการความร้อนที่สูง ใช้ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์และนำมาหมัก เพื่อใช้บำรุง และรักษาพืช ที่เป็นโรคต่าง ๆ
 • ปุ๋ยชีวภาพ เป็นปุ๋ยที่สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยตนเอง และเปลี่ยนสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์ให้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ได้ ได้แก่ ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่ผลิตไนโตรเจนด้วยตัวเอง และปุ๋ยจุลินทร์ทรีย์ที่ช่วยให้ฟอสฟอรัสคงอยู่ในดิน

แบ่งได้จากการผลิตปุ๋ยที่เกิดจากธรรมชาติและผลิตจากสารเคมี

 • ปุ๋ยธรรมชาติ เป็นปุ๋ยที่สร้างขึ้นตามกระบวนการทางธรรมชาติ และถูกเป็นนำมาใช้เป็นปุ๋ย เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยฟอสเฟต เป็นต้น
 • ปุ๋ยที่ถูกผลิตจากสารเคมี เป็นปุ๋ยที่เกิดจากสังเคราะห์ และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุเพียงตัวเดียว(ปุ๋ยเดี่ยว) และ ปุ๋ยผสม(ผสมสารอาหารตั้งแต่สองตัวขึ้นไป) เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนีย ปุ๋ยเม็ด 16-20-0 ปุ๋ยเม็ด 16-16-16 เป็นต้น

แบ่งตามธาตุอาหารเป็นหลัก

 • ปุ๋ยไนโตรเจน เป็นปุ๋ยจำพวกที่ประกอบด้วยสารอาหารไนโตรเจน ยกตัวอย่าง เช่น กระดูกป่น ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยยูเรีย เป็นต้น
 • ปุ๋ยฟอสฟอรัส เป็นปุ๋ยจำพวกที่ประกอบด้วยสารอาหารฟอสฟอรัส ได้แก่ มูลสัตว์ต่าง ๆ ปุ๋ยหินฟอสเฟต เป็นต้น
 • ปุ๋ยโพแทสเซียม เป็นปุ๋ยจำพวกที่ประกอบด้วยสารอาหารโพรเทสเซียม ได้แก่ ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 โพแทสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟต โพแทสเซียมไนเตรต เป็นต้น

ประเภทของปุ๋ย สิ่งที่ช่วยทดแทนสารอาหารธรรมชาติที่สำคัญ

แบ่งตามเกรด

 • เกรดต่ำ : เป็นปุ๋ยที่มีสารอาหารน้อยไม่ถึง 15 %
 • เกรดปานกลาง : ปุ๋ยที่มีปริมาณสารอาหารเพียง 15-25 %
 • เกรดสูง : ปุ๋ยที่มีปริมาณสารอาหารถึง 30 %
 • เกรดเข้มข้น : ปุ๋ยที่มีปริมาณสารอาหารมากกว่า  30 %

เห็นได้ว่าปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้หลากหลาย ขึ้นอยู่ว่าจะแบ่งด้วยวัสดุที่ใช้ผลิต , แบ่งด้วยวิธีทางธรรมชาติและทางกระบวนการทางเคมี หรือการแบ่งตามธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ย ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงปัญหาของดิน หรือระยะเวลาในการใส่ปุ๋ย เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารอย่างถูกต้อง

วิธีดูแลต้นไม้

ปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ย ที่ถูกต้องเพื่อให้ต้นไม้สมบูรณ์เติบโตดี 1000maideeบทความ

ปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ย ที่ถูกต้องเพื่อให้ต้นไม้สมบูรณ์เติบโตดี

ปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ย ที่ถูกต้องเพื่อให้ต้นไม้สมบูรณ์เติบโตดี

         ต้นไม้ที่เราปลูก จำเป็นต้องได้รับการดูแล หรือบำรุง เพื่อให้ต้นสมบูรณ์ เติบโตดี การใส่ปุ๋ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีบำรุงเช่นกัน  แต่ถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาวิธีการใส่ที่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้นไม้เสียหายได้เช่นกัน ดังนั้น เราไปหาคำตอบกันเลยว่าทำไมจะต้องใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี อะไรที่เยอะจนเกินไปย่อมเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เช่นเดียวกันกับการให้อาหารพืช เพราะพืชอาจไม่ได้มีความจำเป็นต้องบำรุงขนาดนั้น วันนี้เราจึงนำบทความเพื่อให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะให้ปุ๋ยพืช

ถ้าหากนึกถึงต้นไม้ตามป่า ตามเขา หรือขึ้นตามธรรมชาติ ที่ไม่ได้รับการบำรุงด้วยปุ๋ยเลย แต่ต้นไม้เหล่านั้น ก็สามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานาน นั่นเป็นเพราะว่าได้รับสารอาหารในปริมาณที่พอดี ในทางเดียวกัน ถ้าหากเราให้ปุ๋ยในขนาดที่สมดุล ก็จะทำให้พืชแข็งแรงนั่นเอง ถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นให้ลองเทียบกับสัตว์ที่เราเลี้ยง ถ้าหากเราให้กินอาหารในปริมาณที่เยอะขึ้น 2 เท่า ในเวลา 3 เดือน ก็ไม่สามารถโตได้เท่ากับ สัตว์ที่มีอายุ 1 ปี แต่ถ้าหากได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขา เขาก็จะเติบโตมาอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ เช่นเดียวกับการให้อาหารพืช

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากใส่ปุ๋ยมากเกินความต้องการของพืช?

 • ตกค้างในเนื้อเยื่อ เมื่อพืชได้รับปุ๋ยในปริมาณที่เยอะ เกินความจำเป็น ปุ๋ยที่เหลือจากการนำไปใช้ประโยชน์จะตกค้างในเนื้อเยื้อ เมื่อมีแร่ธาตุตรงบริเวณนั้น จะทำให้ไปดึงดูดแมลงมาช่วยกิน อีกทั้งยังมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเข้ามา ส่งผลเสียให้เกิดปัญหาแมลงกัดกินใบและเกิดหนอนจึงมากกว่าเดิม
 • ปุ๋ยที่เหลือจากการนำไปใช้ประโยชน์จะตกค้างในเนื้อเยื้อ จะกลายเป็นอาหารเชื้อรา เพราะเนื้อเยื่อที่มีอาหารมากทำให้เกิดเชื้อราง่ายอยู่แล้ว พืชอ่อนแอ และเนื่องจากมีแมลงมากินเนื้อเยื่อ ทำให้เกิด เนื้อเยื่อที่มีอาหารมาก เมื่อได้รับการรักษาก็จะทำให้ต้นไม้ตาย และอาจจะลามไปทั่วทั้งสวนได้ เลยทีเดียว
 • ผลผลิตน้อยลง เพราะ ปุ๋ยที่ใส่ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นไม้ไม่รับการตอบสนองปุ๋ย และให้ผลผลิตน้อยลง ทั้งนี้การใส่ปุ๋ยเยอะ ๆ ยังเป็นการทำลายดิน ทำให้จุลินทรีย์หายไป จนเกิดดินเสีย จึงเกิดการต้านปุ๋ยนั่นเอง
 • หยุดการเติบโตทันที ยิ่งได้รับปุ๋ยเข้าไปเยอะ ๆ ต้นไม้จะเริ่มมีสัญญาณว่า ใบเหลือง ใบร่วง และส่งผลให้ต้นไม้ แห้งเหี่ยวและตายไปได้อีกด้วย
 • ดึงดูดศัตรูพืช สัตว์จำพวก มอด ปลวก เข้าใจว่า ว่าต้นไม้ใกล้จะตาย จึงเข้ามาอาศัย และเริ่มกัดกินต้นไปเรื่อย ๆ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใส่ปุ๋ยที่จะได้ผลดีที่สุดคือ ใส่ให้พอดีกับความต้องการของพืช และบ่อย ๆ ให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและกินอิ่มหลายๆ มื้อ ไม่เยอะ ไม่น้อยเกินไปนะคะ

วิธีดูแลต้นไม้