การปลูกและการดูแลต้นไม้ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย

การปลูกและการดูแลต้นไม้ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย

การปลูกและการดูแลต้นไม้ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย

       ในยุคที่ต้อง WFH แบบนี้ ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ตามมา อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยม นั่นก็คือกระแส การปลูกและการดูแลต้นไม้ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ หันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น ถึงแม้จะมีพื้นที่ในการปลูกน้อย ต่างจาก สมัยก่อนที่มีเพียงกลุ่มคนที่มีพื้นที่บ้านเยอะ หรือ มีสวนเท่านั้น การปลูกต้นไม้ ไม่ใช่เรื่องยาก จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดีสวยงาม ไปดูกันเลย

       การปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้ ในพื้นที่น้อย
การปลูกต้นไม้ ในพื้นที่น้อย
  1. 1. จัดหาพรรณไม้ที่จะปลูก

สิ่งที่ต้องทำก่อนการปลูกต้นไม้นั่นก็คือ การศึกษาพรรณไม้ที่เราจะนำมาปลูก วิธีการดูแล แสงแดด ภูมิอากาศดินที่ใช้ การรดน้ำ การบำรุง รวมถึงปัญหาที่อาจจะพบเจอและวิธีรักษา

  1. ศึกษาดินที่จะต้องใช้ปลูก

เตรียมดินเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปลูกต้นไม้ จะต้องศึกษาว่าพรรณไม้ที่ใช้ปลูก ว่าเหมาะสมกับดิน หรือวัสดุที่ใช้ปลูกแบบไหน เพราะต้นไม้บางชนิดจะไม่ชอบให้น้ำขังจึงจะต้องใช้กาบมะพร้าวในการปลูกแทน ทั้งนี้ยังต้องต้องดูด้วยว่าดินที่ใช้ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่

  1. การเตรียมพื้นที่

การเตรียมพื้นที่ เมื่อเราศึกษามาดีแล้วว่าต้นไม้ที่เราจะนำมาปลูก ชอบวัสดุที่ใช้ปลูกแบบไหน ชอบแสงแดดจัดหรือแสงแดดรำไร ขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมพื้นที่ เพราะถ้าหากต้นไม้ที่จะปลูกไม่ชอบแดด ก็จะต้องเลี่ยงพื้นที่ที่แดดส่องถึงเพราะไม่อย่างนั้นอาจส่งผลเสียทำให้ใบไหม้ได้ ทั้งนี้สามารถวางแผนผังในการจัดวาง เผื่อให้ต้นไม้ของเรามีระเบียบมากขึ้น

  1. การเตรียมอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้

เมื่อเราเตรียม พรรณไม้ ศึกษาวัสดุที่ใช้ปลูก และเตรียมสถานที่ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ปฏิบัติ ให้พร้อมเพื่อความสะดวก ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปลูก(ดิน,กาบมะพร้าว,ขุยมะพร้าว, ใบก้ามปูหมัก) กระถาง ปุ๋ยละลายช้า พลั้วตักดิน ป๊อกกี้ฉีดน้ำ หลักค้ำ(สำหรับพืชเลื้อย) เป็นต้น

  1. ขั้นตอนการปลูกต้นไม้

นำวัสดุที่ใช้ในการปลูกมาผสมให้เข้าด้วยกัน ด้วยการนำ ดิน(ขุยมะพร้าว) ผสมกับกาบมะพร้าวและปุ๋ย ซึ่งถ้าหากพืชที่นำมาปลูกชอบให้น้ำระบายได้ดี ควรใช้แค่กาบมะพราวผสมปุ๋ยละลายช้า ต่อมาให้นำวัสดุที่ใช้ปลูก ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระถาง เว้นช่องตรงกลางกระถางเพื่อหย่อนพันธุ์ไม้ลงไป และนำกาบมะพร้าวโป๊ะด้านบนให้เต็ม เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ขั้นตอนท้ายสุดก็คือรดน้ำต้นไม้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

 

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวได้แล้ว โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่เยอะเลย ถ้าหากคุณมีต้นไม้ต้นแรก คุณจะมีต้นที่ 2 – 3 ตามมาอย่างแน่นอน วงการนี้เข้าง่ายออกยากจริง ๆ


1000maidee.com