AGTECH คืออะไร เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างไร บทความ

AGTECH คืออะไร เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างไร

AGTECH คืออะไร เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างไร

         ปัจจุบันกระแสการทำเกษตรกำลังเป็นที่นิยมทั่วทุกมุมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ เกษตรกรยุคใหม่ หรือ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน รวมถึงการลดปัญหา การขยายตัวของสังคมเมือง ผลกระทบภัยพิบัติ เพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภค AGTECH”คืออะไร เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างไร เรามาทำความรู้จักกัน

AGTECH คืออะไร เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างไร

AgTech ( Agricultural technology ) คือ การค้นคิดวิธีการ ประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วม กับนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเข้ามาเป็นตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน เช่น พัฒนาคุณภาพของเกษตรกร พัฒนาผลผลิต เป็นต้น เทรนด์การทำการเกษตรยุคใหม่ AgTech เป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจ เพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจที่เคยมีมาแต่เดิม

 • เครื่องจักรกลเกษตร มีการพัฒนาหุ่นยนต์ โดรนที่ใช้ระบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องควบคุมเอง มีประโยชน์ในการช่วยให้เกษตรกร ทำงานได้ง่ายขึ้น ประหยัดระยะเวลาในการทำงาน ประหยัดเงินในการจ้างแรงงาน เก็บผลผลิตได้เยอะและมีประสิทธิภาพ

AGTECH คืออะไร เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างไร

 • การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ เกิดเทรนด์นี้ขึ้นมา เนื่องจากต้องการเพิ่มกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ลดความกังวลเรื่องผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก เป็นการลดความเสี่ยงทางธรรมชาติ และการได้ผลผลิตที่แน่นอน ตัวอย่างการจัดการฟาร์ม เช่น  การปลูกพืชระบบปิด เพื่อให้ง่ายแก่การควบคุม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ อากาศ แสงแดด ความชื้น เพื่อให้มีปริมาณที่พอดี และยังช่วยให้สามารถปลูกพืชนอกฤดีได้อีกด้วย

 • ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เป็นการนำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์อย่าง ชีววิทยา เคมี มาประยุกต์ให้เข้ากับความรู้ทางการเกษตร เพื่อนำเทคโนโลยีที่ได้ไปพัฒนางานด้านเกษตร ไม่ว่าจะเป็น การเพาะจุลินทรีย์  การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมยีน ยกตัวอย่าง เช่น การกระตุ้นจุลินทรีย์ในดิน เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศที่แล้ง การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้แข็งแรง ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

 • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เป็นการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการขนส่งที่ช้าและอากาศที่ร้อน ดังนั้นผลไม้เมืองไทยจึงประสบปัญหาเหล่านี้อยู่บ่อย ๆ และทำให้รายได้จากการขายผลผลิตไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควร จึงได้พัฒนากระบวนการนี้ขึ้นมา เพื่อให้มีระบบขนส่งที่ทันท่วงที เช่น ตู้ควบคุมความเย็น การส่งผ่านเครื่องบิน เป็นต้น

 • การบริการทางธุรกิจ พัฒนาขึ้นให้ตอบโจทย์ทุก ๆ อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ เช่ายืม อุปกรณ์ทางการเกษตรได้ เช่น มีแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น

การเกษตรดิจิทัล เป็นการนำเทคโนโลยีหรือใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เช่น การวิเคราะห์ของ Ai เป็นประโยชน์ในการช่วยหาแนวทาง การทำการเกษตรที่เหมาะสม ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาให้มี การนำ AI ช่วยควบคุมดูแลแปลงพืช โดยที่เกษตรกรไม่ต้องลงไปคลุกคลีกับแปลงที่เพาะปลูกเลย และยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูล ในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ สภาพน้ำ สภาพดิน ความชื้น วิเคราะห์และแก้ปัญหาโรคของพืชที่กำลังเป็นอยู่ คาดการณ์ผลผลิต และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยบริหารจัดการในทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงปัญหา ในแต่ละพื้นที่

สาระพันธุ์ไม้

รวมดอกไม้ชื่อมงคล ควรปลูกไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เสริมดวง1000maidee บทความ

รวมดอกไม้ชื่อมงคล ควรปลูกไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เสริมดวง

รวมดอกไม้ชื่อมงคล ควรปลูกไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เสริมดวง

              การปลูกต้นไม้ดอกไม้เอาไว้ในบ้านนั้นก็สร้างทั้งความร่มรื่นให้ผู้อยู่อาศัย สร้างความสวยงาม เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งหลายบ้านก็นิยมปลูกต้นไม้ดอกไม้มงคลเพื่อเอาไว้เสริมดวง และให้เป็นสิริมงคลกับคนในบ้านนั่นเอง วันนี้เราจึงนำ รวมดอกไม้ชื่อมงคล มาแนะนำเผื่อใครกำลังอยากหาไปปลูกจ้า

รวมดอกไม้ชื่อมงคล ควรปลูกไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เสริมดวง

ดอกบัว

ชื่อดอกไม้มงคลดอกแรกที่เราจะแนะนำก็คือดอกบัวนั่นเอง เพราะดอกบัวเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความสงบ บริสุทธิ์เป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาบูชาพระ และการปลูกบัวไว้ในบ่อน้ำหรืออ่างน้ำไว้หน้าบ้านจะทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเอง

รวมดอกไม้ชื่อมงคล ควรปลูกไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เสริมดวง

ดอกมะลิ

มะลิเป็นดอกไม้มงคลประจำวันแม่ สื่อถึงความรักของแม่ที่บริสุทธิ์ และดอกมะลิจะส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งบ้าน มะลิบ้านใครออกดอกเยอะก็ยิ่งส่งกลิ่นหอม ทำให้บ้านสดชื่น เสริมให้อารมณืคนในบ้านรู้สึกดีนั่นเอง

รวมดอกไม้ชื่อมงคล ควรปลูกไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เสริมดวง

 • ดอกดาวเรือง

ดาวเรืองก็ให้ความหมายตามชื่อ ปลูกเพื่อเสริมให้คนในบ้านมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา เสริมให้ทำกิจการใดๆ ก็รุ่งเรือง ทั้งหน้าที่การงาน เรื่องการเรียน และเรื่องความรัก

 • ดอกแก้ว

ดอกแก้วเป็นหนึ่งในรายชื่อดอกไม้มงคลที่หลายคนต้องลิสต์เอาไว้เพราะผู้เฒ่าผู้แก่มีความเชื่อว่าถ้าปลูกดอกแก้วไว้ในทิศตะวันออกจะเสริมให้ผู้อาศัยมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ใสสะอาดประดุจแก้ว และเสริมให้มีแต่คนรักคนเมตตาเหมือนแก้วตาดวงใจเลยล่ะ

 • ดอกบานไม่รู้โรย

สำหรับคู่รักที่เพิ่งแต่งงานหรือแม้แต่แต่งงานนานแล้วก็ควรมีไว้ประดับสวนในบ้าน เพราะดอกบานไม่รู้โรยจะช่วยเสริมความรักให้อยู่มั่งคงไม่รู้จักโรยราเหมือนชื่อดอกไม้นั่นเอง

 • ดอกจำปา

เป็นดอกไม้ที่เสริมมงคลให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ นำโชคกับกับคนในบ้าน รวมถึงยังเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็น ส่งกลิ่นจะตอนกลางคืน ทำให้บ้านหอมสดชื่นไปทั่วทั้งวันเลยทีเดียว

 • ดอกโป๊ยเซียน

            เป็นดอกไม้มงคลที่เสริมเรื่องโชคลาภให้กับคนในบ้าน ยิ่งบ้านไหนปลูกโป๊ยเซียนออกมาได้ดอกสีสวย ดอกใหญ่ เรียงตัวกันเป็นช่อเป็นระเบียบก็มีความเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านอาจมีโชคลาภได้เงินสิบเงินแสนเลยทีเดียว ใครปลูกโป๊ยเซียนไว้ในบ้านต้องดูแลเขาดีๆ เลยนะ

 • ดอกเบญจมาศ

เป็นดอกไม้ที่ส่งเสริมให้คนที่อยู่ในบ้านยั่งยืน อายุยืน นิยมนำมาบูชาพระ สามารถปลูกเสริมมงคลไว้ในกระถางเล็กๆ ก็ได้

 • ดอกชวนชม

ดอกชวนชมนิยมปลูกเพื่อส่งเสริมตามชื่อเลย นั่นก็คือ ทำให้คนในบ้านเป็นที่นิยมชมชอบ มีคนรักคนเมตตา ไปไหนมาไหนก็เป็นที่รักใคร่ชอบพอทั้งเพื่อร่วมงาน เจ้านาย ครูอาจารย์ หรือผู้หลักผู้ใหญ่

สาระพันธุ์ไม้ 

มารู้จักพืชในประเทศไทย ข้อมูลความรู้เบื้งต้น 1000maideeบทความ

มารู้จักพืชในประเทศไทย ข้อมูลความรู้เบื้องต้น

มารู้จักพืชในประเทศไทย ข้อมูลความรู้เบื้องต้น

           ต้องบอกเลยนะคะว่าประเทศไทยของเราเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกผลไม้ ข้าว ยางพารา และผลิตผลอีกมากมายเยอะแยะไปหมด วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเข้าสวนกันค่ะ มาดูกันดีกว่าค่ะว่า พืชในประเทศไทยมีกี่ชนิด และมีอะไรบ้าง พร้อมรึยังคะ พร้อมแล้วก็สวมงอบเลยค่ะ ไปค่ะ ลุยย ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับพืชมีเยอะมากก แต่วันนี้เราจะสรุปใจความสั้น ๆ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ พืชจริง ๆ แล้วมีหลายชนิดค่ะ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่ในความต่างก็มีจุดหลัก ๆ ที่เหมือนกันอยู่ค่ะ นั่นก็คือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ พืชไร่ , พืชสวน และ ป่าไม้  ดังนั้นหากจะตอบคำถามที่ว่า พืชในประเทศไทยมีกี่ชนิด ก็คงต้องบอกว่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ นั่นเองค่ะ

มารู้จักพืชในประเทศไทย ข้อมูลความรู้เบื้งต้น

พืชไร่ คือกลุ่มพืชที่ต้องการน้ำน้อย พูดง่าย ๆ ก็คือส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ในสภาพแห้งแล้งนั่นแหละค่ะ ปลูกง่าย ไม่ต้องพิถีพิถันมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางสายพันธุ์นะคะที่ต้องการน้ำ พืชชนิดนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและสามารถเก็บผลผลิตได้ปีละครั้งค่ะ อีกทั้งยังสามารถแบ่งออกไปในแต่ละด้านได้ดังนี้ค่ะ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ แบ่งออกเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว และ ใบเลี้ยงคู่ แบ่งตามพื้นที่ปลูก ปลูกในพื้นที่ดอน , ที่ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง หรือแบ่งตามการให้ประโยชน์ค่ะ เช่น พืชให้ใบ พืชให้หัว พืชให้เมล็ด เป็นต้น

พืชสวน คือจะต่างกับพืชไร่ในเรื่องของการดูแลค่ะ เพราะพืชชนิดนี้จะต้องใช้ความพิถีพิถันในการดูแลค่อนข้างมากค่ะก็ได้ เป็นพืชหลายปี ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เรื่อย ๆ ค่ะ แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทย่อย ๆ ลงไปอีกค่ะ ไม่ว่าจะเป็น พืชผัก ก็คือผักชนิดต่าง ๆ , ไม้ผล ก็คือ ผลไม้นั่นเองค่ะ และ ไม้ประดับ ซึ่งในไม้ประดับก็แตกแขนงออกไปอีกค่ะ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใบ เป็นต้น

ป่าไม้ บอกเลยนะคะว่า ป่าไม้เป็นอีกทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งสามารถนำมาแปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้ ยา เครื่องนุ่งห่ม สร้างบ้านเรือน และยังมีส่วนสำคัญอย่างมากในการรักษา สมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในส่วนของประเภท ป่าไม้ ก็แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันค่ะ คือ ป่าแบบไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบชื้น , ป่าดิบแล้ง เป็นตัน และ ป่าแบบผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณ , ป่าเต็งรัง เป็นต้น

ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชในประเทศไทยมีกี่ชนิด อยากจะฝากไว้สักนิดเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ค่ะ ป่าไม้เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญต่อเราทุกคน ดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเขา เพื่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติและเพื่อลูกหลานของเราค่ะ มารู้จักพืชในประเทศไทย ข้อมูลความรู้เบื้งต้น

สาระพันธุ์ไม้ 

กระบองเพชรยักษ์ราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง 1000maideeบทความ

กระบองเพชรยักษ์ราคาถูก หรือแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

กระบองเพชรยักษ์ราคาถูก หรือแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

 การตัดสินใจจะหาต้นไม้ปลูกสักต้นนอกจากความชอบแล้ว ราคาก็มีผลอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่ใช่ซะทั้งหมด เพราะนักเล่นต้นไม้ปัจจุบันกลายเป็นนักสะสมไปแล้วแทบทั้งนั้น ถึงแพงแต่ได้ต้นที่เป็นที่สุด ก็ยอมลงทุนควักจ่ายกันแบบไม่ยั้ง กระบองเพชรเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนหลงใหล นอกจากความสวยงามที่ได้จากต้นแล้ว ความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของก็สำคัญ ยิ่งกระบองเพชรต้นใหญ่ราคาก็ยิ่งสูง แล้วอะไรคือปัจจัยที่เอาไว้กำหนดราคากันล่ะ

 • สายพันธุ์หายาก

กระบองเพชรบางสายพันธุ์แทบไม่มีให้เห็นในท้องตลาดขายต้นไม้ทั่วไป แต่จะอยู่เฉพาะกลุ่มที่รักและสนใจจริงๆ ด้วยความที่หายาก อาจเป็นเพราะเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรืออาจเป็นสายพันธุ์ที่เพาะยากและเติบโตช้า ยิ่งนักปลูกบางคนสามารถเพาะและสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆได้ ก็ยิ่งมีราคาสูง ปัจจุบันคนหันมาสนใจสะสมไม้ด่างกันมากขึ้น ต้นกระบองเพชรด่างก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ด่างหายากของนักสะสมต้นไม้ ต้องขอบอกตรงๆว่า มันเป็นความแพงที่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากความลิมิเต็ดล้วนๆจริงๆ ราคาที่สูงจึงเป็นที่ยอมรับได้สำหรับนักสะสมต้นไม้ที่พร้อมจ่าย

 • อายุและขนาดของต้น

กระบองเพชรเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่โตช้า กว่าจะโตจนขายได้จึงมีราคาที่ค่อนข้างแพงขึ้น ใครที่สนใจจะซื้อกระบองเพชรต้นใหญ่มาปลูกต้องเข้าใจเหตุผลหลักข้อนี้ และคุณจะไม่สงสัยกับราคาเลย เพราะระยะเวลาของผู้ขายที่ประคบประหงมเลี้ยงให้เติบโตจนขายได้ใช้เวลานานมาก กระบองเพชรบางต้นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะโตสัก 10 ซม. หรือบางต้นต้องรอโตได้ที่ใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้เห็นดอกครั้งแรก การที่ยอมจ่ายในราคาแพงเพื่อที่ซื้อต้นใหญ่เท่ากับได้รับประกันการซื้อว่าคุณจะได้ต้นที่แข็งแรงแล้ว และพร้อมที่จะให้ดอกในเวลาไม่นาน ประหยัดเวลาและได้สวนที่สวยจัดวางได้ที่แบบรวดเร็วทันใจ

กระบองเพชรยักษ์ราคาถูก หรือแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

 • ความสวยงาม

กระบองเพชรต้นใหญ่ราคาจะต่างกันต่อให้เป็นสายพันธุ์เดียวกัน ถึงอายุต้นจะเท่ากัน ร้านขายเดียวกัน ราคาก็ไม่มีทางเหมือนกัน ปัจจัยที่ทำให้ราคาของกระบองเพชรโดดหนีกันนั้น คือความสวยงามของต้น ทั้งทรงของลำต้น ทิศทางการแตกกอ ฟอร์มของกิ่งก้านสาขา สีลำต้น รอยตำหนิหรือบาดแผลจากการเกิดโรค ถ้าต้นไม่มีตำหนิด้วยแล้วราคายิ่งลิบลิ่ว แสดงถึงการดูแลที่ดีทุ่มเทใส่ใจในการเลี้ยงดูของผู้ขาย ตรงนี้เราผู้ซื้อต้องยอมจ่าย ถ้าเลี้ยงมาเองอาจไม่ได้สวยเท่าที่คนขายเลี้ยง

สาระพันธุ์ไม้

ปลูกไม้เล็กเสริมความรัก งานอดิเรกช่วงกักตัวอยู่บ้าน 1000maidee บทความ

ปลูกไม้จิ๋วเสริมความรัก งานอดิเรกช่วงกักตัวอยู่บ้าน

ปลูกไม้จิ๋วเสริมความรัก งานอดิเรกช่วงกักตัวอยู่บ้าน

  ช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคงผันตัวไปเป็น เชฟ เป็นคนทำขนม เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือเป็นดาว TikTok กันแล้ว แต่มีอีกงานอดิเรกนึงที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือ ชาวสวนนั่นเองค่ะ ยิ่งในช่วงนี้คนนิยมหันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น แต่สำหรับใครที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้มงคลความหมายดีแต่มีพื้นที่น้อยมาฟังทางนี้กันเลยค่ะ เพราะในวันนี้เราจะมาแนะนำต้นไม้เล็กๆเสริมความรักกันค่ะ ไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีต้นอะไรบ้าง

ปลูกไม้จิ๋วเสริมความรัก งานอดิเรกช่วงกักตัวอยู่บ้าน

 • ต้นวาเลนไทน์

เริ่มที่ต้นแรกกันเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าสายมูเตลูห้ามพลาด สำหรับใครที่กำลังโสดหรือมีปัญหาด้านความรัก ต้องลองหาต้นวาเลนไทน์มาปลูกดูนะคะ นอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังเป็นราชาแห่งความรักอีกด้วย นิยมปลูกในบ้านเพื่อเสริมความรัก

 • กวักมรกต

แค่ชื่อก็เป็นสิริมงคลแล้ว เชื่อกันว่าถ้าปลูกแล้วจะช่วยกวักเงินกวักทองแต่บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่เรื่องโชคลาภเท่านั้นแต่เป็นอีกหนึ่งต้นไม้เล็กๆที่เสริมความรัก เพราะเชื่อกันว่าต้นกวักมรกตจะกวักความรักดีๆมาให้นั่นเอง

 • ต้นสัมจิ๋ว

เป็นต้นไม้มงคลที่มีความสวยงามและมีความน่ารัก ถ้าเป็นคนจีนจะมีความเชื่อว่าผลส้มนั้นเป็นตัวแทนของก้อนทองที่หมายถึงความรำ่รวยและเขายังเชื่อกันอีกว่าต้นส้มจะนำพาคนดีๆ และความรักดีๆมาสู่ตัวผู้ปลูกด้วย

ปลูกไม้จิ๋วเสริมความรัก งานอดิเรกช่วงกักตัวอยู่บ้าน

 • ต้นมะลิ

เป็นที่รู้กันดีว่าต้นมะลิเป็นต้นไม้มงคลเชื่อกันว่า ต้นมะลิจะช่วยทำให้ผู้ปลูกมีความสุข สงบ ร่มเย็น และได้มีความรักที่บริสุทธิ์ ช่วยสนับสนุนกันและกัน

ปลูกไม้จิ๋วเสริมความรัก งานอดิเรกช่วงกักตัวอยู่บ้าน

 • เบี้ยเศรษฐีหรือปะการังสายรุ้งเขียว

นอกจากจะช่วยในเรื่องของการเงินมีเงินใช้ไปตลอดเหมือนได้เป็นเศรษฐีแล้ว ยังช่วยเสริมดวงด้านความรักและคู่ครองอีกด้วย

สำหรับใครที่ช่วงนี้อยากจะผันตัวมาเป็นชาวสวนแล้วไม่รู้จะเริ่มปลูกอะไรดีก็ลองปลูกต้นไม้เล็กๆดูก่อนแล้วค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆ และสำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้เล็กๆเสริมความรักอยู่ต้นไม้ที่เราแนะนำก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะมีขนาดเล็กและสามรถดูแลได้ง่าย แต่ต้นไม้ที่เรานำมาแนะนำกันนี้มันจะเสริมความรักได้มากน้อยแค่ไหน จะจริงหรือเท็จอย่างไรเราก็ไม่สามารถตอบได้ แต่ที่แน่ๆเราได้ความสบายใจและได้ความสดชื่นเวลาเราได้ปลูกอย่างแน่นอนค่ะ

สาระพันธุ์ไม้

แนะนำสมุนไพรยาวิเศษ อีกหนึ่งของดีประเทศไทย 1000maidee บทความ

แนะนำสมุนไพรยาวิเศษ อีกหนึ่งของดีประเทศไทย

แนะนำสมุนไพรยาวิเศษ อีกหนึ่งของดีประเทศไทย

สมุนไพรไทยนั้นถือเป็นยาวิเศษและเป็นอีกหนึ่งของดีประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะมีประโยชน์สามารถรักษาโรคได้หลากหลาย เป็นสิ่งเราพบเจออยู่เป็นประจำ หาได้ง่าย บางบ้านอาจจะปลูกไว้ติดบ้านเอาไว้ทานอีกด้วย สมุนไพรที่เราทานหรือพบเจออยู่บ่อยนั้นมีสรรพคุณและช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างมาทำความรู้จักกับสมุนไพร 5 ชนิดนี้กันเลยค่ะ  ประโยชน์ สรรพคุณสมุนไพรไทย  5 ชนิด

 • โหระพา

โหระพาเป็นพืชผักสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี มีลักษณะใบสีเขียวก้านสีแดง-ม่วง รสชาติเผ็ดนิด ๆ นิยมมาใช้ทำอาหาร เช่น ผัดพริกหน่อไม้ ผัดหอยลาย ผัดเผ็ด ฯ มีกลิ่นหอม นอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้ว โหระพาเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ช่วยรักษาได้หลายอย่าง เนื่องจากการทานโหระพาสดหรือต้ม ช่วยแก้ไข้ ขับลม ลดอาการปวดหัว เป็นยาระบายระบายอ่อน ๆ แก้ท้องอืด ช่วยเจริญอาหาร และใบโหระพาบดช่วยรักษาแผลที่เป็นหนองได้เมื่อนำไปใส่แผลที่เป็น

 • ขมิ้นชัน

ขมิ้นชันมีลักษณะเป็นเหง้า เป็นพืชตระกูลเดียวกับขิง สีส้มอ่อน-ส้มจัด รสชาติเผ็ดกลาง มีกลิ่นเฉพาะตัว กลิ่นของขมิ้นช่วยดับคาว จึงนิยมใส่ในแกงต่าง ๆ อย่างเช่น ต้มปลา ต้มไก่ขมิ้น  แกงเหลือง แกงส้ม เป็นต้น นอกจากนี้ขมิ้นชันยังเป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาได้หลายโรค ได้แก่ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยรักษาโรคกระเพาะ ช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ ช่วยขับสารพาออกจากร่างกาย ช่วยบำรุงตับจากการถูกทำลายของยาลดไข้    รักษากลาก เกลื้อน เป็นต้น

 • ตะไคร้

ตะไคร้มีลักษณะ ใบที่ยาวเรียว สีเขียว ลำต้นสีเขียวอ่อน มีขน เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างและเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีเลิศ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

 • ต้น สามารถช่วยแก้อาการเบื่ออาหาร บรรเทาอาการหวัด ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ ขับลม
 • หัวตะไคร้ ช่วยแก้ลมอัมพาต แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาการขัดเบา รักษาโรคนิ่วและปัสสาวะพิการ รักษาเกลื้อน
 • ใบ ช่วยรักษาอาการไข้ รักษาโรคความดันโลหิต
 • ราก ลดอาการแสบแน่นหน้าอก แก้อาการปวดท้องหรือท้องเสีย

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมายมายเช่น น้ำตะไคร้ ช่วยดับร้อนแก้กระหายได้ ช่วยในการบำรุงและรักษาสายตา มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและเพิ่มสมาธิ สามารถนำมาใช้ทำเป็นยานวด ไล่ยุงได้ และสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น เครื่องปรุงอบแห้ง ตะไคร้แห้งสำหรับชงดื่ม นำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย เป็นต้น

 • กระเทียม

เป็นสมุนไพรที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีติดทุกบ้านเลยก็ว่าได้  ทุกเมนูที่ใช้ประกอบอาหารต้องใช้กระเทียมเป็นไม่ว่าจะต้ม ผัด แกง ทอด เพราะกระเทียมมีกลิ่นที่หอมทำให้อาหารมีกลิ่นหอมน่าทาน และยังมีสรรพคุณที่ได้รับจากการทานกระเทียมคือ ช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยลดอาการปวดท้อง และยังสามารถช่วยรักษาโรคผิวหนังอย่างกลากเกลื้อนอีกด้วย

 • ขิง

เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม รสชาติเผ็ดร้อน นิยมทำเป็นน้ำดื่ม มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ แก้หนาว แก้ร้อนใน แก้วิงเวียนศรีษะ  แก้อาเจียน ช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และช่วยลดความดัน

เห็นไหมคะ สมุนไพรไทย 5 ชนิดที่นำมาฝาก มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  เป็นสมุนไพรใกล้ตัว เราทานอยู่ทุกวัน มีกันแทบทุกบ้าน และยังหาซื้อง่ายแถมราคายังไม่แพงอีกด้วย ถ้าหากใครไม่สบายล่ะก็ลองหาสมุนไพรทานกันดูนะคะ แนะนำสมุนไพรยาวิเศษ อีกหนึ่งของดีประเทศไทย

สมุนไพร

มะม่วงพันธุ์อะไร ออกลูกทั้งปี ผลดกกินอร่อย ขายได้ตลอด 1000maidee บทความ

มะม่วงพันธุ์อะไร ออกลูกทั้งปี ผลดกกินอร่อย ขายได้ตลอด

มะม่วงพันธุ์อะไร ออกลูกทั้งปี ผลดกกินอร่อย ขายได้ตลอด

              มะม่วงถือเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่คู่บ้านเรือนไทยมายาวนานมากๆ แทบจะเรียกกว่าเป็นต้นไม้ที่มีทุกบ้านจริงๆ บ้างก็ปลูกไว้เพื่อกินผล บ้างปลูกไว้เพื่อร่มเงา บ้านไหนที่มีเนื้อที่เยอะก็ปลูกไว้เพื่อขายผล ต้นไหนพันธุ์ดีแข็งแรงก็สามารถทาบกิ่ง ขยายพันธุ์ขายต้นได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสำหรับมือใหม่ที่อยากปลูกเอาไว้ติดบ้านติดสวนสักต้นสองต้นก็อยากได้มะม่วงที่ให้ผลทั้งปี แล้วมะม่วงพันธุ์อะไร ออกลูกทั้งปี วันนี้เรามีมาแนะนำกัน

 • มะม่วงโชคอนันต์

มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ 7 เมตรไปจนถึง 10 เมตร แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้น เป็นพันธุ์มะม่วงที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ที่คนทานกัน เพราะมีผลให้เก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปี ผลดิบสีเขียวมีรสเปรี้ยวกรอบฉ่ำน้ำสามารถกินกับน้ำปลาหวาน กะปิหวาน หรือเครื่องจิ้มอื่นตามชอบได้เลย เปรี้ยวเข็ดฟันแน่นอน ส่วนผลสุกจะมีสีเหลือง เนื้อก็จะมีสีเดียวกัน ผลจะเป็นทรงกลมรี เนื้อแทบไม่มีเสี้ยนเลยรสชาติหวานอร่อย ฉ่ำน้ำ ไม่แพ้มะม่วงกินสุกพันธุ์อื่นเลย ขนาดผลจะอยู่ปานกลางไม่ใหญ่มาก ประมาณ 3 – 4 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ถ้าถามว่ามะม่วงพันธุ์อะไร ออกลูกทั้งปี บอกเลยว่าโชคอนันต์เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจมากๆ

 • มะม่วงอกร่องทวาย

            มะม่วงอกร่องทวายถือเป็นมะม่วงลูกผสมระหว่างแม่ที่เป็นพันธุ์อกร่องและพ่อที่เป็นพันธุ์โชคอนันต์ ด้วยข้อดีจากทั้งพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ทำให้มะม่วงชนิดนี้มีความทนทานต่อโรค มีขนาดขั้วใหญ่ทำให้ผลไม่หลุดร่วงง่าย ให้ผลดกตลอดทั้งปี โดยผลของมะม่วงอกร่องทวายจะออกเป็นพวง ในแต่ละปีจะออกผลมะม่วง 3 – 4 รุ่น ผลดิบไม่ติดรสเปรี้ยว ออกรสมัน ส่วนผลสุกจะมีรสหวานอร่อยแบบมะม่วงอกร่อง กลิ่นหอม ขนาดผลจะอยู่ปานกลางไม่ใหญ่มากเหมือนพันธุ์โชคอนันต์ ประมาณ 3 – 4 ลูกต่อ 1 กิโลกรัม

 • มะม่วงเขียวสามรส

อีกหนึ่งมะม่วงพันธุ์ที่ตอบโจทย์มะม่วงพันธุ์อะไร ออกลูกทั้งปี มะม่วงเขียวสามรสนั้นเป็นมะม่วงพันธุ์มาจากต่างประเทศที่ค่อนข้างสูง ประมาณ 10 – 15 เมตร ปลูกง่าย ทนทาน ใบมีความคล้ายคลึงกับมะม่วงเขียวเสวย ดอกจะมีกลิ่นหอม ติดลูกง่ายออกผลเป็นพวง พวงละประมาณ 3 – 5 ลูก ผลจะดกเต็มต้น สามารถเก็บผลได้ปีละประมาณ 2 ครั้ง รสชาติคล้ายมะม่วงแก้วขมิ้นหวานอร่อย ให้ผลขนาดใหญ่ บางลูกมีน้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัมเลยก็มี สามารถทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก แต่นิยมกินตอนสุกแบบห่ามๆ เพราะจะเป็นช่วงที่รสชาติดีที่สุด

สาระพันธุ์ไม้

กล้วยไม้ป่า กับสิ่งที่หลาย ๆ คนไม่รู้เกี่ยวสายพุนธุ์นี้ 1000maidee

กล้วยไม้ป่า กับสิ่งที่หลาย ๆ คนไม่รู้เกี่ยวสายพุนธุ์นี้

กล้วยไม้ป่า กับสิ่งที่หลาย ๆ คนไม่รู้เกี่ยวสายพุนธุ์นี้

     กล้วยไม้ เป็นหนึ่งต้นไม้ประดับที่คนไทยเรานิยมเอามาประดับตกเเต่งบ้าน ทั้งบริเวณในบ้านหรือหน้าบ้าน ถ้าใครที่อยู่คอนโดก็มักจะเอากล้วยไม้ไปเเขวนบริเวณระเบียง ด้วยความที่กล้วยไม้เป็นไม้ประดับที่มีราคาถูก เเละยังมีสีสันสวยสดใส เวลามองไปเห็นเเล้วสบายตา ถึงเเม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่เเต่ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับอากาศไม่ดี เเละคายอากาศดี ๆ ให้เราได้ดม นอกจากกนี้กล้วยไม้ยังไม่หลากหลายชนิด เเต่วันนี้เราจะมาเเนะนำ กล้วยไม้ ป่า เเละสิ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ จะมีอะไรกันบ้าง ไปดูเลย

 • กล้วยไม้ป่า ไม่ได้กำเนิดในประเทศไทย

หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่ากล้วยไม้ชนิดนี้ไม่ได้เกิดในประเทศไทยเพราะมีเเหล่งกำเนิดหรือจุดเริ่มต้น มาจากสถานที่สำคัญของโลก 2 สถานที่ นั่นก็คือ ลาตินอเมริกา เเละ เอเชียแปซิฟิค เนื่องจากทั้ง 2 สถานที่เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างมีภูมิอากาศร้อนชื้น เเละระบบนิเวศที่เพรียบพร้อมสำหรับการเกิดของกล้วยไม้ชนิดนี้ ซึ่งสำหรับในลาตินอเมริกาเป็นบริเวณเเถว ๆ อเมริกากลางที่ติดต่อกับเขตเหนือของอเมริกาใต้ ส่วนแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าใน เอเชียและแปซิฟิค ก็พบหลากหลายที่ รวมถึงประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศอื่น ๆ ยังค้นพบพันธุ์ของกล้วยไม้เเค่พันธุ์เดียว เเต่สำหรับประเทศไทยเรานั้นยังค้นพบกล้วยไม้หลากหลายชนิด รวมถึง กล้วยไม้ ป่า ด้วย

กล้วยไม้ป่า กับสิ่งที่หลาย ๆ คนไม่รู้เกี่ยวสายพุนธุ์นี้

 • ไม่สามารถค้นพบได้ที่ทะเลทราย

ตามทะเลทรายเราจะไม่สามารถค้นพบค้นไม้หรือสิ่งมีชีวิต อาจจะสามารถค้นพบต้นกระบองเพชร เเละอูฐที่เราเห็นกันในละคร การ์ตูน หรือ ภาพยนตร์ต่าง ๆ รวมไปถึง กล้วยไม้ ป่า ด้วย สำหรับกล้วยไม้เราสามารถค้นพบได้หลาย ๆ พื้นที่ของโลก ไม่ว่าเป็น ป่าดงดิบ, ป่าร้อนชื้น หรือ บนเกาะ แต่เราจะไม่สามารถค้นพบ กล้วยไม้ ได้ที่ทะเลทราย เเละ ธารน้ำเเข็ง

 • เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย

รู้หรือไม่ว่า กล้วยไม้ ป่า นอกจากจะมีความสวยงามหาซื้อง่ายในประเทศไทยเเล้ว  ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยเราด้วย เพราะเราได้มีการเพาะ ปลูก ทั้งเพื่อเลี้ยงดูและเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีวิธีการใหม่ ๆ มากมาย เช่น การผสมเกสร เพื่อให้ได้กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ๆ โดยตอนนี้ก็กำลังคิดค้นกันอยู่ เพราะกล้วยไม้ของประเทศไทยเรานั้น สามารถทำรายได้ให้กับเราปีละหลายร้อยล้านบาท

 • แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเกือบหมดแล้ว

และข้อสุดท้ายนี่ก็สิ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ กล้วยไม้ ป่า ในปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้พบเห็นแหล่งกล้วยไม้ที่อุดมสมบรูณของประเทศไทย แต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีต เราสามารถค้นพบได้หลายที่มาก เพราะพื้นที่ป่าของประเทศเราตอนนี้โดนบุกรุกจากหลาย ๆ อย่าง มีการถางป่าเพื่อสร้างอาคารบ้านเรือน

สาระพันธุ์ไม้

ไม้เศรษฐกิจได้ผลให้ร่มเงา ได้ประโยชน์แบบ 2 in 1 1000maidee

ไม้เศรษฐกิจได้ผล ให้ร่มเงาประโยชน์แบบ 2 in 1

ไม้เศรษฐกิจได้ผล ให้ร่มเงาประโยชน์แบบ 2 in 1

ไม้ผลจัดเป็นต้นไม้ที่คนไทยนิยมปลูกไว้คู่กับบ้านมาช้านานเพื่อได้ประโยชน์แบบสองต่อ ต่อแรกคือได้กินผล ยิ่งถ้าเป็นไม้ผลที่ออกผลได้ตลอดทั้งปีบ้านนั้นก็แทบไม่ต้องหาซื้อผลไม้มาติดบ้านเลย ต่อที่สองก็คือได้อาศัยร่มเงาไว้พักพิงหลบร้อน ถ้าต้นสูงใหญ่แล้วก็ยิ่งช่วยกันแดดกันลมให้บ้านได้ด้วย วันนี้เราเอาไม้ผลให้ร่มเงามาแนะนำกัน เผื่อใครสนใจอยากไปหามาปลูกบ้าง

 • มะม่วง ( Mango )

มะม่วงเป็นไม้ผลที่คนไทยนิยมปลูกมากที่สุด เพราะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ทนร้อนและเข้ากับสภาพอากาศแดดจัดของไทยได้ดี ยิ่งถ้าบริเวณที่ปลูกมีดินดี น้ำถึง มะม่วงก็จะติดผลและให้ผลกินได้ตลอดปี แถมยังโตไว้ อายุได้ 1 – 2 ปีก็สามารถให้ร่มเงาได้แล้ว พันธุ์มะม่วงที่แนะนำให้ปลูกติดบ้านเอาไว้ก็คือพันธุ์โชคอนันต์ เพราะออกผลดกตลอดปี รสชาติอร่อย โตไว ดูแลง่าย

 • มะยม ( Star Gooseberry )

มะยมเป็นไม้ผลที่หลายบ้านนิยมปลูกเช่นกัน เพราะเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคล ด้วยความหมายของต้นมะยมคือให้คนนิยมชมชอบ ไปไหนมาไหนก็คนรักเมตตานั่นเอง มะยมนั้นให้ผลดกเป็นพวก ยิ่งถ้าปลูกในดินดีๆ ต้นมะยมก็จะสูงใหญ่ ให้ทั้งผลและร่มเงาสำหรับผู้ปลูกอย่างดี

ไม้เศรษฐกิจได้ผล ให้ร่มเงาประโยชน์แบบ 2 in 1

 • ชมพู่ ( Rose Apple )

ชมพูเป็นไม้ผลของไทยที่ชาวสวนหลายท่านปลูกกันมาเนินนาน แถมหลายบ้านก็ปลูกติดเอาไว้ ชมพูนั้นเป็นไม้ผลให้ร่มเงาที่ชอบน้ำ บ้านใครอยู่ติดคลอง หรือมีบ่อน้ำก็สามารถปลูกต้นชมพู่เอาไว้ใกล้ๆ ได้ เราก็แทบไม่ต้องรดน้ำเลย ชมพูให้ผลดก ใบมีขนาดใหญ่ เวลาใบร่วงจะจัดการง่าย ปลูกไว้ริมน้ำก็ยิ่งให้ร่มเงาที่เย็นใจเย็นกายไปด้วย

ไม้เศรษฐกิจได้ผล ให้ร่มเงาประโยชน์แบบ 2 in 1

 • ชมพู่มะเหมี่ยว

            เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีขนาดใหญปานกลางไปจนถึงใหญ่ ต้นโตเต็มที่มีความสูง 5 – 10 เมตร ชมพู่มะเหมี่ยวนั้นเป็นไม้ผลที่ใช้เวลาเติบโตค่อนข้างนาน แต่ให้ผลอร่อย สามารถเก็บกินได้ทั้งปี ผลสุกจะมีสีแดงคล้ำหรือสีแดงมะเหมี่ยว ให้รสอมเปรี้ยว เนื้อนุ่มอร่อย สามารถทานได้ทั้งผลสุกและดิบ ซึ่งผลดิบมักนำไปทำอาหารคาว มีสรรพคุณทางยา เมื่อโตแล้วใบจะใหญ่เก็บกวาดง่าย เป็นไม้ผลให้ร่มเงาได้ดี

 • กล้วย ( Banana )

กล้วยเป็นไม้ผลที่ปลูกกันมากในไทย เป็นต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ผลยันราก ซึ่งกล้วยที่นิยมปลูกก็มีกล้วยหอม กล้วน้ำหว้า กล้วยไข่ กล้วยหักมุก และอีกหลายพันธุ์ ใบกล้วยใหญ่สามารถสร้างร่มเงาได้ดีแน่นอน และสามารถเก็บมาห่อขนม หรือถ้าเป็นกล้วยตานีก็สามารถนำใบตองนั้นไปขายได้ด้วย

สาระพันธุ์ไม้

ต้นแก้วสารพัดนึก ตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร 1000maidee

ต้นแก้วสารพัดนึก ตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร

ต้นแก้วสารพัดนึก ตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร

ก่อนที่จะรู้ว่าแก้วสารพัดนึกตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร เราไปทำความรู้จักกับ ต้นแก้วสารพัดนึก ( Alocasia Polly ) กันก่อน ต้นไม้ที่มีใบสวยไม่ว่าจะเป็น แก้วหน้าม้า ว่าสารพัดนึกนำโชคแก้วมณีแก้วสารพัดนึก มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้เป็นไม้ล้มลุกประเภทเดียวกับว่าหรือบอลทั่วไปมีขนาดโตเต็มที่สูงได้ถึง 1.5 เมตร มีอายุหลายปีลักษณะเป็นใบเดี่ยวรูปหัวใจยาว ๆแหลมจริงขอบเป็นคลื่นใบหนา และแข็งแผ่น ใบด้านบนมีสีเขียวเข้มขอบ และเส้นใบจะเป็นสีเขียวอมเทา ใต้ใบจะเป็นสีม่วงเข้มเส้นกลางใบเป็นร่องตื้น ก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนิยมปลูกเป็นไม้มงคลปลูกประดับอาคารปลูกเป็นไม้กระถางการปลูกชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีชอบแต่เช้าหรือร่มรำไรชอบน้ำชอบความชื้นไม่ชอบแดดจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มชอบแสงสว่างแต่ไม่ชอบแสงแดด เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มชอบแสงสว่างแต่ไม่ชอบแสงแดด จะเป็นการแยกหรือตัดแยกหน่อใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักละลายน้ำรดเดือนละครั้ง กระถางควรเปลี่ยนทุกปี

เชื่อตามความเชื่อของคนที่ศรัทธาเชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ป้องกันภูตผีปีศาจสิ่งอัปมงคลอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งยังเป็นว่าที่ดีในทางเมตตามหานิยมค้าขายดีและผู้ที่มีไว้ครอบครองก็ต้องเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติดีด้วย เป็นภาษาอังกฤษว่า สภาพอากาศ ประเภทเดียวกันกับว่านหรือองค์กรทั่วไปนิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวนมีขนาดโตเต็มที่ลำต้นสูงถึง 1.5 เมตรเสน่ห์ของว่านแก้วสารพัดนึกจะอยู่ที่ใบค่ะไปไปนะคะมีลักษณะคล้ายรูปกรีดตาคล้ายหน้าม้าถึงเรียกกันว่าวันแก้วหน้าม้าอีกครั้งนะคะยังมีสีสันสะดุดตาที่หน้าใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันระยะและมีเส้นใบและเส้นกระดูกไปเปลี่ยนสีขาวเงินนูนเด่นลักษณะของใบแข่งเป็นรูปลูกศรอย่างเหมือนหน้าม้าดุๆค่ะคนที่ศรัทธาในวันจันทร์ก็ได้แล้วแต่จะหวังผลก่อนรดน้ำให้เสร็จ แก้วสารพัดนึกตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร เรามีวิธีดูดังนี้

ลักษณะของต้นแก้วสารพัดนึกนิดตัวเมียลำต้นจะเล็กหน้าคล้ายใต้ใบแดง นอกจากนั้นจะถือว่าเป็นตัวผู้ทั้งหมดนอกจากนี้ลักษณะนี้เช่นต้นใหญ่กว่าใต้ใบเขียวหรือใต้ใบม่วงแต่ไม่น่าพรายซึ่งตัวผู้นี้ผู้เลี้ยงต้องเสกคาถาตามความเชื่ออยู่นานส่วนตัวเมียจะมีสีสันที่สวยงามมากกว่าแต่จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เนื่องจากสีไม่เด่นชัดและใบที่บางลักษณะเด่นให้ดูที่ต้นเล็กหูเหมือนม้าหน้าพรายใต้ใบแดงและหน้าดังหน้าม้าและควรจะมีสีม่วงเข้มทั่วทั้งท้องใบโดยเฉพาะใบอ่อนเป็นด่างด่างลายม่วงเขียวบ้างไม่เต็มใบนั้นไม่ใช่จะถูกจัดอยู่ว่าเป็นตัวผู้หรือถ้าได้ใบเขียวใบลายๆจะจัดเป็นว่านจงอางเพราะฉะนั้นการแยกต้นแก้วสารพัดนึกระหว่างตัวผู้หรือตัวเมียให้แยกที่หน้าดุลักษณะจะแหลมลงเร็วกว่าและใต้ใบเป็นสีม่วงเข้มช่อดอกออกที่ซอกใบเป็นช่อเชิงลดมีกาบใบประดับคล้ายกับรองรับช่อดอกสีเขียวอ่อนและมีดอกสีเหลืองอ่อน

วิธีการดูแลต้นแก้วสารพัดนึกเป็นว่าที่ชอบน้ำชอบความชื้นแต่ว่าไม่ชอบแดดจัดหรือว่าร้อนอบอ้าวจนเกินไปถ้าให้ดีควรปลูกในวันพฤหัสบดีเพื่อเสริมมงคลและรดน้ำเพื่อกถานะโมพุทธายะนอกจากนั้นว่าสารพัดนึกชอบความชื้นแต่ไม่แฉะจึงควรเป็นดินที่มีฮิวมัสมากที่ระบายน้ำได้ดีและไม่ควรใช้กาบมะพร้าวเพราะว่าจะมีแต่ในช่วงแรกเมื่อนานวันกลับมะพร้าวจะเละทำให้เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคและทำให้ต้นแก้วสารพัดนึกตายในที่สุดและควรปลูกในที่พังแสงประมาณ 6-7 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์คือปลูกในพื้นที่ร่มรำไร การขยายพันธุ์สามารถทำด้วยการชำต้นที่ค่อยๆโตสูงขึ้นและขยายพันธุ์ด้วยหน่อที่แตกออกทางด้านข้าง ส่วนใหญ่จะขายกองละ ขนาด 12 นิ้ว นี่ก็เป็นวิธีแยกแก้วสารพัดนึกตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร

สาระพันธุ์ไม้